Angrois: Un ano despois

Estamos a vísperas das conmemoracións do Dia de Galicia e do Apóstolo Santiago o día 25. Ninguén pode –nin debe– esquecer o que aconteceu hai un ano na liña ferroviaria supostamente de “AVE” a tan só catro...

Continue reading

The North & The South

Heard on Anderson Extra yesterday, 21 January 2012: “Ireland is an island off the west of Britain, but Northern Ireland is just off the Mainland – not the Irish mainland, the British mainland. The capital of Ireland is...

Continue reading